Ph.D. defense

Cover of my thesis

Date
2024-01-09 14:30 — 17:00
Event
Ph.D. defense of Thom Wiggers’ thesis “Post-Quantum TLS”
Location
Aula Building, Radboud University Nijmegen
Comeniuslaan 2
6525 HP Nijmegen
Netherlands

Recording

Verdediging

English follows below

Op 9 januari 2024, om 14:30 precies begint de openbare verdediging van mijn proefschrift, getiteld “Post-Quantum TLS”. U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn in de Aula van de Radboud Universiteit, Nijmegen. Omdat de verdediging stipt op tijd zal beginnen, wordt het gewaardeerd als u ten minste 15 minuten van te voren aanwezig bent. Als u niet kunt komen, is er de mogelijkheid om de verdediging te volgen via de livestream.

U wordt vriendelijk verzocht om u aan te melden als u komt, zodat wij weten hoeveel mensen te verwachten en op de hoogte zijn van eventuele dietaire eisen.

(Aanmeldlink verwijderd)

Het proefschrift kan op deze pagina gevonden worden.

Wat te verwachten

De verdediging van een proefschrift is een academische plechtigheid waarbij de promovendus zijn proefschrift verdedigt ten overstaan van een commissie van (hoofdzakelijk) professoren en andere (al gepromoveerde) deskundigen.

Er zijn wel vergelijkingen met een bruiloft te maken: er wordt formele kleding gedragen, er zijn veel tradities, vast taalgebruik, en er zijn zelfs een soort “getuigen” (maar die heten paranimfen).

Het zal als volgt verlopen:

  • 14:30 binnenkomst van de commissie in de zaal (aanwezigen gaan hiervoor staan)
  • Welkomstwoord door de (plaatsvervangende) rector
  • 10 minuten: lekenpraatje: waarin ik in het Nederlands, voor het publiek, zal uitleggen waar mijn onderzoek over ging.
  • Vervolgens worden er door de commissieleden één voor één vragen gesteld. Die zijn waarschijnlijk in het Engels, erg technisch, en moeilijk te volgen. Dit deel van de plechtigheid is misschien wat minder voor het publiek.
  • Om 15:30 komt de pedel de zaal weer binnen, en zegt “hora est”. Er worden dan meteen geen vragen meer gesteld en een antwoord mag ook afgekapt worden.
  • De commissie verlaat de zaal (aanwezigen gaan hiervoor weer staan)
  • De commissie komt na het beraad weer terug (en neemt als het goed is een bul mee)
  • De bul wordt uitgereikt aan de promovendus
  • De promotor spreekt een “laudatio” uit, waarin hij iets over de promovendus en de promotie zal vertellen.
  • Hierna volgen een kleine receptie bij de Aula, een diner voor genodigden en een borrel/klein feestje aan het einde van de avond.

Op Wikipedia staat een uitgebreidere beschrijving.

De Aula bereiken

Het adres van de Aula is:

Comeniuslaan 2
6525HP Nijmegen

De Aula op Google Maps

Openbaar vervoer

Vanaf station Nijmegen, neem bus 10 (richting Heyendaal), 300, or een andere bus die stopt bij “Spinozagebouw / Tandheelkunde”. Google Maps of de NS reisplanner kunnen handig zijn voor de details.

Vanaf station Nijmegen Heyendaal is de Aula 30 minuten lopen; bussen die stoppen bij “Spinozagebouw / Tandheelkunde” stoppen ook hier.

Met de auto

Met de auto is het eenvoudigste om gewoon uw favoriete navigatie te gebruiken. Parkeren op de campus is betaald; de dichtstbijzijnde parkeergelegenheid is P6 - Grotius. Deze ondergrondse garage rijdt men vanzelf binnen als men de Comeniuslaan op rijdt langs de Aula. Er wordt dan geparkeerd onder een ander gebouw, maar vanuit de garage is het eenvoudig om terug te gaan richting de Aula. Als u van de lift gebruik wil maken, parkeer dan op niveau -2.

Feestelijkheden

Direct na de verdediging zal er een korte receptie zijn bij de Aula. In de avond zijn de feestelijkheden bij restaurant De Hemel. Dit is in het centrum van Nijmegen. Met het openbaar vervoer kan men het beste bij haltes “Plein 1944” of “Waalkade” uitstappen; gebruik hiervoor een reisplanner of navigeer direct met Google Maps. Met de auto kan geparkeerd worden in parkeergarages Eiermarkt (erg krap, dichtbij) of Kelfkensbos (veel ruimer, maar verder lopen). Er zijn wegwijzers naar deze garages vanaf de rondwegen rondom het centrum. Voor meer informatie, zie de parkeerinformatie op de website van Gemeente Nijmegen.

Defense

The defense of my Ph.D. thesis, titled “Post-Quantum TLS”, will take place on January 9, 2024, at 14:30 precisely. You are cordially invited to attend in the Aula building at Radboud University, Nijmegen. Please arrive at least 15 minutes prior to the start of the defense. If you can not attend, you may view the livestream through this link.

You are kindly requested to register your attendance, so we know how many people to expect and dietary preferences.

(RSVP link removed)

You can find the thesis here.

Getting to the Aula

The address of the Aula (Auditorium) building is:

Comeniuslaan 2
6525HP Nijmegen

The Aula on Google Maps

Public Transit

From Nijmegen station, take bus 10 (towards Heyendaal), 300, or any other bus that stops at bus stop “Spinozagebouw / Tandheelkunde”. Google Maps or the NS Planner can be useful for figuring out the details.

From Nijmegen Heyendaal train station, the Aula is a 30-minute walk; buses that stop at “Spinozagebouw / Tandheelkunde” also stop here.

Driving

For directions by car, simply follow your preferred navigation system. If you come by car, there is (paid) parking on-campus. The nearest car park is P6 - Grotius, which is hard to miss if you navigate towards the Aula building. You’ll park under a different building, but you can easily get out of the garage and get back to the Aula. If you want to use the lift, make sure to park at level -2.

Party

The celebrations immediately after the defense will be at the Aula itself, but afterwards we will be relocating to restaurant De Hemel. This is in the city center, and those traveling by public transport can probably best take a bus towards stops “Plein 1944” or “Waalkade”. Use the public transit planner. Those driving can park in garages Eiermarkt (very tight, close by) or Kelfkensbos (much easier parking, but a slightly longer walk). There are signs towards these garages as you approach the city center. For more information, see the municipal parking web page (in Dutch).

Thom Wiggers
Thom Wiggers
Senior Cryptography Researcher

My research interests include (post-quantum) cryptography and protocols